Programul LEADER reprezintă o abordare care ofera noi oportunități de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacității de dezvoltare și implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, dezvoltării mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale.

Grupul de Acţiune Locală Asociaţia "Timiş Torontal Bârzava" (judeţele Timis şi Caras Severin) în ansamblu şi la nivelul fiecăreia din cele 2 oraşe şi 17 comune, reprezentate în asociaţie (oraşele Deta, Gătaia şi comunele Banloc, Birda, Berzovia, Denta, Doclin, Forotic, Foeni, Giera, Ghilad, Jebel, Jamu Mare, Liebling, Livezile, Pădureni, Moraviţa, Măureni, Voiteg) şi-a propus elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii integrate de dezvoltare locală, promovarea parteneriatelor de tip public-privat şi interconectarea parteneriatelor locale, a cooperării între Grupurile de Acţiune Locală la nivel regional, naţional şi european în vederea unei dezvoltări durabile şi a îmbunătăţirii guvernanţei locale prin implicarea şi participarea membrilor comunităţilor rurale la procesul de dezvoltare locală.

Întreaga responsabilitate referitoare la corectitu-dinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.

Toate informațiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.

Mulţumim pe aceasta cale acelor parteneri privaţi şi publici care au înteles că această iniţiativă a înfiinţării Grupului de Acţiune Locală, printr-un proiect serios şi de perspectiva va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale atât a familiilor de fermieri, cât şi a populaţiei rurale în sens mai larg, reprezentand una din solutiile de dezvoltare intergrată a microregiunii, cu accent pe comunităţile rurale ca urmare a implementării strategiei elaborate de G.A.L., dar mai ales că aceste proiecte mici pot aduce cu timpul beneficii maxime, prin faptul că încurajează teritoriile rurale să exploreze modalităţi noi prin care să devină sau să rămână competitive, să-şi valorifice bunurile la maximum şi să depăşească dificultăţile pe care le întâmpină, nivelul redus ale prestării serviciilor, absenţa posibilităţilor de angajare, populaţie cu tendinţă de îmbătrânire, etc

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații
detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România (click aici).

Noutati

23

Iunie 2017

Implementarea programului 01

09

Iulie 2017

Implementarea programului 02